KLIK BACAAN SEMASA PARAS SINARAN RADIOAKTIF DI SEKITAR MALAYSIA

Rujukan

Ikon Status Ikon Status
Selamat Berjaga-jaga

HAD-HAD PURATA PARAS SINARAN RADIOAKTIF SEJAM YANG DIBENARKAN DI BAWAH AKTA PERLESENAN TENAGA ATOM 1984 (AKTA 304)

  1. Orang Awam = 0.5 µSv/jam (µSv/hr)
  2. Pekerja Sinaran = 3.0 µSv/jam (µSv/hr)

(Nota: µSv = microsievert)

Sumber Rujukan Had Paras Sinaran
Panduan Pengelasan Kawasan Kerja Menurut Peraturan-Peraturan Perlesenan Tenaga Atom (Perlindungan Sinaran Keselamatan Asas) 2010 [P.U (A) 46]

Pertanyaan Lanjut
Telefon Ibu Pejabat AELB atau email kepada customer@aelb.gov.my